มูลนิธิพระเจ้าตากสินมหาราช

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสองโครงการฯ

 “มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเก่า  และโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอินทารามวรวิหาร หลังงานใหญ่ พิธีบวงสรวงและทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย พลเรือเอก วสินธ์  สาริกะภูติ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เเละคณะกรรมการ ต่างร่วมเป็นกระบอกเสียงระดมทุนครั้งใหญ่ ในการร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินและกษัตริย์ไทย เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาของชนเผ่าไทย รวบรวมเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินและกษัตริย์ไทยองค์อื่น ๆ...