มูลนิธิคีนัน

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ ประกาศความสำเร็จโครงการอบรมเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

ปั้นตลาดแรงงานสายอาชีพสู่ผู้ประกอบการเต็มรูปแบบ กรุงเทพฯ – 25 กรกฎาคม 2565:มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ จัดงานประกาศผลสำเร็จโครงการอบรมเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล Citi-Kenan Micro and SME Academy for Digital Youth จากการเปิดเวทีการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อเฟ้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกสายอาชีพและทุกกลุ่มที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถประยุกต์ความรู้สายอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน และตอบโจทย์ตลาดออนไลน์...

You may have missed