มิตซูบิชิ

มูลนิธิมิตซูบิชิฯ มุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างฝาย ปลูกป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม “สร้างฝาย ปลูกป่าและหญ้าแฝก” โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ทั้งหมดจำนวน 11 บริษัท นำคณะทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ...