มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แนะตัวเลือกการรักษาใหม่ ช่วยผู้ป่วยหายขาด

พร้อมเดินหน้าจัดงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข” ครั้งที่ 8 เดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนที่นานาประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อ “โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” (Lymphoma Awareness Month)” ซึ่งเป็นถือได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งในบรรดาโรคมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคดังกล่าวอยู่สูงถึง 7,000 ราย ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงนี้ ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.นพ.ธานินทร์...