มะม่วง

กรมการค้าภายใน ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร รับซื้อมะม่วงตลอดฤดูกาลผลิต

กรมการค้าภายในผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร รับซื้อมะม่วงตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรได้ราคา พี่น้องประชาชนได้บริโภค นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ดำเนินการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 โดยหนึ่งในมาตรการหลัก คือ การเร่งขยายช่องทางการกระจายผลไม้ให้กับเกษตรกร...

“กรมการค้าภายใน” ลงพื้นที่-รับซื้อมะม่วง แก้ปัญหาเชิงรุก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายมะม่วงฟ้าลั่น ณ จุดรวบรวมกลุ่มบ้านวังคล้าย อำเภอวังทรายพูน และจุดรวบรวมกลุ่มบ้านหนองสองห้อง อำเภอสากเหล็ก ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด...