มอบทุนการศึกษา

Be Better Together มอบทุนการศึกษารวม 150,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

คุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ Be Better Together โครงการช่วยเหลือสังคม โดยครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565...