มหาสารคาม

พรรคพลังท้องถิ่นไท ร่วมประชุม สมาคม อบต.จังหวัดมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 65 เวลา 10.00น. ณ โรงแรมพลอยพาเรท มุกดาหาร สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย โดย นายวีรศักดิ์ ฮาดา ได้มอบหมายพรรคพลังท้องถิ่นไทให้อุปนายก นายพิชิต หอมพุ่ง พร้อมกรรมการบริหารสมาคม ได้ร่วมประชุมกับชมรม...

You may have missed