มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันไผ่กู้ชาติและคณาจารย์ “มหาวิทยาลัยรังสิต” เดินทางมาร่วมโครงการไผ่แก้จนคนสู้แล้ง

ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ทีมผู้บริหาร สถาบันไผ่กู้ชาติ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางมาร่วมโครงการไผ่แก้จนคนสู้แล้ง(ปลูกไผ่แสนก่อ หน่อไม้แสนปี๊บ) ที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง นายก เทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่...

มหาวิทยาลัยรังสิต แต่งตั้ง “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” เป็นอธิการบดีคนใหม่

ตามที่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต จึงมีมติให้แต่งตั้ง ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565...