มลพิษทางทะเล

ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค เปิดตัววัสดุฉลากสินค้า เพื่อต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเล

ครั้งแรกของโลกที่ ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค (UPM Raflatac) เปิดตัววัสดุฉลากสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเล (ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค ประเทศไทย กรุงเทพฯ มิถุนายน 2565) ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค เป็นบริษัทแรกในโลกที่ลงทุนในด้านการกำจัดขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเลด้วยการเปิดตัวสินค้า Ocean Action Label ซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งตามชายฝั่งทะเลโดยวิธีการจัดการสมดุลมวลสาร (mass...