ฟรัง นรีกุล – หมอเมล

“ฟรัง นรีกุล – หมอเมล” สิ้นสุดความสัมพันธ์

"ฟรัง นรีกุล" และอดีต แฟนหนุ่ม "หมอเมล"  คบกันมานานถึง 7 ปี ได้ลดสถานะลงเหลือแค่พี่น้อง ล่าสุด "ฟรัง นรีกุล" และ "หมอเมล" ออกมาตอบคำถามผ่านทางช่องยูทูป "laohaifrung" ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เราเป็นเหมือนพี่น้องกัน เป็นเพื่อนกัน ไม่ได้มองว่ามันจะเป็นอะไร จริงก็อยู่ดว้ยกันมานาน โตด้วยกันมา...