1. Home
 2. พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

Tag: พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

  พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก”

  พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดตัวหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก”

  ครั้งแรก ในการเสวนา “จากนิทรรศการสู่หนังสือ” ที่งาน ”มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๕” ๗ ต.ค.นี้ ชาเลนเจอร์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดเสวนา “จากนิทรรศการสู่หนังสือ: นิทรรศการด้วยพลังแห่งรักและนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๕ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวการจัดนิทรรศการ และกว่าจะมาเป็นหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” ที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นต้นมา และการจัดนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวา ทั้ง ๓…

  Read More
  Loading...