พัฒนาทักษะ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดเวทีเสวนา รวมพลังเยาวชน ร่วมใส่ใจ โลกไร้ความรุนแรง พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเพื่ออนาคตเด็กไทย

กรุงเทพมหานคร – มูลนิธิศุภนิมิตฯ สานต่อ โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ละเลย เลยรุนแรง” จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ตัวแทนผู้นำเยาวชน ในหัวข้อ“รวมพลังเยาวชน ร่วมใส่ใจ โลกไร้ความรุนแรง” เพื่อศึกษาหาแนวทางในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก...