พลังงาน

“สมโภชน์ อาหุนัย” เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ Energy Points Phase 3 ส่งเสริม SME สะสมแต้มพลังงานแลกสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน พร้อมรับทุนสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ...