พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA ครบรอบ 64 ปี ก้าวสู่ความท้าทาย มุ่งสู่อนาคตใหม่ที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA ปักธงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรปี 2566 – 2580  ตั้งเป้าหมายพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับ Renewable Energy และ EV สร้างความยั่งยืนขององค์กร มุ่งสู่การเป็น Green Organization พร้อมนำร่องระบบSmart Metro Grid ควบคุมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมือง พัฒนางานบริการสู่ระบบ Fully...