พฤติกรรมในที่ทำงาน

“ซินแสเป็นหนึ่ง” เผย พฤติกรรมในที่ทำงานของคนทั้ง 7 วัน”

ถ้าต้องร่วมงานกับคนในออฟฟิศแต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนมาก่อนก็คงจะต้องปรับตัวกันอยู่มาก แต่ถ้ารู้จักพื้นเพของคนที่ร่วมงานว่าเกิดวันไหน และลักษณะของวันต่าง ๆ กันอย่างไร ก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เข้าหา และง่ายต่อการรับมือในทั้งข้อดีและข้อเสีย และเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าแต่ละคนมีนิสัยในการทำงานอย่างไร วันนี้ซินแสเป็นหนึ่งได้ รวบรวมพฤติกรรมการทำงานของคนวันต่าง ๆ มาไว้ให้เป็นแนวทางแล้ว วันอาทิตย์  คนเผด็จการไม่ต้องไปมองใครไกลเลย คนวันอาทิตย์คือที่สุดค่ะ จุดแข็งคือ เป็นผู้นำ ผู้จัดการทุกสิ่งอย่าง วางแผนเก่ง...