พราวนภาสุนทราภรณ์

“พรศุลี อรวี สปาย ธัช อลิศ” ชวนชมคอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์

รวมศิลปินสุนทราภรณ์ออริจินัลและคลื่นลูกใหม่ ขับขานเพลงสุดพิเศษส่งความสุขท้ายปี  สุขสัมผัสส่งท้ายปีกับ ซัยโจ เด็นกิ พรีเซนทส์ คอนเสิร์ต “พราวนภาสุนทราภรณ์”คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ที่ดีที่สุดแห่งปีที่รวบรวมศิลปินทั้งรุ่นออริจินัลอย่าง พรศุลี วิชเวช , เจือนศักด์ น้อยสุวรรณ พร้อมคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญรุ่นกลาง ดนุพล แก้วกาญจน์ , นันทิดา แก้วบัวสาย , อรวี สัจจานนท์ และศิลปินรุ่นใหม่สืบสานงานเพลงสุนทราภรณ์ ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์...