พระมะตูม

“พระมะตูม” ได้เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน

สำหรับ ดีเจมะตูม-เตชินท์ พลอยเพชร และได้ฉายามทางธรรมว่า พระโชติปญฺโญ  ตัดสินใจบวชทดทนแทนคุณบิดา มารดา  และเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ วัดโพธิทอง ตอนนี้ พระมะตูม ได้เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอยู่ที่วัดใหม่ศรีร่มเย็น เชียงของ จังหวัดเชียงราย  dj_matoom แจ้งข่าวว่า อาตมาได้ธุดงค์ออกจากกรุงเทพมาที่ อ.เชียงของ ด้วยความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติและภาวนาจิต กับพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน...