พระพิฆเณศวร

“หมอจุ๊บ ไพ่เทพ ผ่าดวง” จัดงานใหญ่ วันวิสารชัน ในวันสุดท้ายของ เทศกาลคเณศจตุรถี

ใช้ต้นแบบจากประเทศอินเดีย น้อมส่งพระพิฆเณศวร กลับสู่ไกรลาศ “เทศกาลคเณศจตุรถี” ถือเป็นเทศกาลใหญ่ที่เหล่าบรรดาผู้ที่เคารพนับถือองค์พระพิฆเนศวร จะทำการบูชาองค์พระพิเนศวร เทศกาลนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระพิฆเณศ ตรงกับช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ตามปฏิทิน เป็นพิธีการสร้างเทวรูปพระพิฆเณศด้วยดินเหนียว แล้วมาประดิษฐานที่บ้าน หรือสถานที่ต่าง ๆ ในที่สาธารณะในประเทศอินเดีย ซึ่งในประเทศไทยก็มีเหล่าบรรดาคนที่นับถือพระพิฆเนศวนจำนวนมาก งานนี้ยังได้รับเกียรติจากไฮโซชื่อดังอย่าง คุณวราวุฒิ กำลังดี, คุณหทัยชนก สุวรรณทรรภ...