พระคุณคุณครู

“เซเว่นอีเลฟเว่น” ชวนคนไทยรำลึกถึงพระคุณครู ผ่านโฆษณา “เชิดชู ครูผู้ให้ชีวิตใหม่”

“เซเว่นอีเลฟเว่น” ชวนคนไทยรำลึกถึงพระคุณครู ผ่านโฆษณา “เชิดชู ครูผู้ให้ชีวิตใหม่” พร้อมกันถึง 2 เรื่อง เป็นประจำทุกปีที่ ที่มี“เซเว่นอีเลฟเว่น” การนำเสนอเรื่องราวของอาชีพเรือจ้างหรือ “ครู” เพื่อเป็นการ เชิดชูคุณครูต้อนรับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งเป็น “วันครูแห่งชาติ” และใน ปี...