พรรคพลังท้องถิ่นไท

“พรรคพลังท้องถิ่นไท” ร่วมงานเปิดตัว (ร่าง) พ.ร.บ. รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามตัวแทน พรรคพลังท้องถิ่นไท ร่วมงานเปิดตัว ร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศ พ.ศ.... TheGenderIdentity,GenderExpression,AndSexCharacteristicsAct.B.E. 256X (GEN-ACT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลอง We All Pride...

พรรคพลังท้องถิ่นไท ร่วมประชุม สมาคม อบต.จังหวัดมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 65 เวลา 10.00น. ณ โรงแรมพลอยพาเรท มุกดาหาร สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย โดย นายวีรศักดิ์ ฮาดา ได้มอบหมายพรรคพลังท้องถิ่นไทให้อุปนายก นายพิชิต หอมพุ่ง พร้อมกรรมการบริหารสมาคม ได้ร่วมประชุมกับชมรม...