พนักงาน

พนักงานในไทยสองในสามต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์

สัปดาห์การทำงานที่สั้นลงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานที่ยาวขึ้น ความไม่พอใจของลูกค้า และประสิทธิผลการดำเนินงานของบริษัทที่อาจลดลง กรุงเทพมหานคร : มิถุนายน 2565 - ในขณะที่แนวคิดการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิจัยใหม่ของ Qualtrics เปิดเผยว่า 60% ของพนักงานเต็มเวลาในภูมิภาคนี้เลือกความยืดหยุ่นในการทำงานเมื่อใดก็ได้ตามต้องการมากกว่าเลือกวันทำงานที่น้อยลงหนึ่งวัน (37%) ในไทย คนทำงานต้องการความยืดหยุ่นมากกว่า โดยมีถึง...