ผ้าไทย

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพฯ จัดโครงการ ‘‘สืบสาน สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’’

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย อนุรักษ์ รักษา ผ้าไทย จัดโครงการ ‘สืบสาน สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกันอนุรักษ์ รักษา ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย สิ่งทอ...

สาวกแฟชั่นต้องไม่พลาด! นิทรรศการ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย”

”มหัศจรรย์สีย้อมธรรมชาติ สืบสาน – สร้างมูลค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สีสันของแฟชั่น ถือเป็นสิ่งสะดุดตาไม่น้อยไปกว่าดีไซน์อันโดดเด่น ก่อนจะมองให้ลึกเข้าไปถึงเนื้อผ้า เทคนิคและความละเอียดในการตัดเย็บ วัสดุสำหรับย้อมเพื่อให้เสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี่ต่างๆ ออกมาเป็นสีสันดังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผ้าไทยจะพบว่าเฉดสีอันหลากหลายเกิดจากภูมิปัญญาของช่างทอผ้าในอดีตที่สั่งสมความรู้และประสบการณ์สืบต่อมายังคนรุ่นหลังให้ได้หยิบแนวคิดมาใช้และพัฒนาต่อยอดก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในเทรนด์บุ๊ก THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 ที่จัดทำขึ้นตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) ด้วยพระองค์เองพร้อมทรงตั้งพระทัยที่จะสืบสาน ต่อยอด และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมผ้าทอไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป...