ผมร่วง

เยียวยาตัวเองอย่างไร ในวันที่คุณ…เริ่มขาดผม

การเจ็บป่วยทางกายนั้นเปรียบเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ในบางครั้งอาจส่งผลทางจิตใจต่อใครบางคนพอสมควร โดยเฉพาะโรคบางชนิดที่มีอาการเรื้อรัง ยากที่จะรักษาให้หายขาดได้ ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงโรคผมร่วง ที่มีอาการร่วงกระจายเป็นหย่อมๆ หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรคผมร่วงเป็นหย่อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่นอกจากจะทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายแล้ว ยังบั่นทอนจิตใจผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้เป็นอย่างมาก แพทย์หญิงวิสุทธิพา คุณณะรักษ์ไทย หัวหน้าแพทย์ประจำศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ โรงพยาบาลยันฮี เล่าให้เราฟังว่า “โรคผมร่วงเป็นหย่อม หรือชื่อทางการแพทย์ คือ โรค Alopecia...