ปรึกษาแพทย์ทางไกล

กู๊ด ด็อกเตอร์ จับมือ รพ. บางปะกอก 8 ให้ผู้ป่วยประกันสังคม ได้เข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล

ครั้งแรกในประเทศไทย กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จับมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้ผู้ป่วยประกันสังคมสามารถเข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์โดยการให้คำปรึกษาทางไกล ● กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จับมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 (BPK8) และเชิญชวนให้โรงพยาบาลอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพในทุก...