ประชารัฐแลนด์

“ประชารัฐแลนด์” จับมือ “A PLUS FINTECH” ดัน “METAVERSE” เพื่อเข้าถึงชาวไทย พร้อมผลักดันสู่ “Platform” ระดับโลก

นาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการประชารัฐแลนด์ (Metaverse) จับมือและร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse กับ พอล วาน ผู้ร่วมก่อตั้ง A PLUS FINTECH และ ประธาน Morison Global องค์กรเครือข่ายบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ให้บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี...

ประชารัฐแลนด์ Metaverse เร่งแจกโฉนดดิจิทัลฟรีให้ทุกคน

ประชารัฐแลนด์ Metaverse แสงสว่างเพื่อความเท่าเทียม โดยคนไทยเพื่อคนไทย เร่งแจกโฉนดดิจิทัลฟรีให้ทุกคน พร้อมเปิดโปรเจคแรก ขาย ฝากข้าว ตันละสองหมื่นบาท ประชารัฐแลนด์ (Metaverse) คือการนำเทคโนโลยีผูกกับระบบโครงสร้างประเทศให้ไปข้างหน้าโดยใช้ประชาชนเป็นแกนหลักและรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน เราเล็งเห็นว่าหากโลกหมุนไวแต่รัฐเชื่องช้า ประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมีมากพอที่จะขับเคลื่อนและเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศ เราเชื่อว่าเทคโนโลยี WEB 3.0 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้คำตอบในการทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆกำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความเหลื่อมล้ำ...