ปตท

ประหยัดพลังงานอย่างไรให้เกิดผล

ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทำให้ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าขนส่งปรับสูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจในหลายประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ความตึงเครียดจากหลายภูมิภาคอันเกิดมาจากเหตุการณ์รัสเซีย-ยูเครน ผนวกกับไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศกว่า 80 - 90% เป็นผลให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในไทยปรับสูงขึ้น ปตท. จึงขอร่วมส่งเสริมให้ทุกประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการง่าย ๆ นั่นคือการขับรถอย่างมีสติ ไม่เหยียบเบรกกะทันหัน หรือบ่อยจนเกินไป เพราะนอกจากจะส่งผลเสียต่อตัวเครื่องยนต์แล้ว ผลวิจัยกล่าวว่าการเหยียบเบรกบ่อยจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันสูงถึง 40% ไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดพลังงาน แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผ้าเปียกเสื่อมก่อนกำหนด และที่สำคัญช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย VDO...