บีม พลังใบ

“บีม พลังใบ” รับปริมาณที่เกินควร จึงเกิดอาการเหลือง?!

 "บีม พลังใบ" หรือ "บีม ศรัณยู ประชาหผกริช" โดยมีฉายาพลังใบตั้งแต่ทำคอนเทนต์หลังกัญชาปลดล็อก ล่าสุด หนุ่มบีม ได้โพสต์อินสตราแกรมบอกว่าตนนั้นมีอาการเหลือง โดยอธิบายไว้ว่า "เ ห ลื อ ง ที่ ไ ม่ ใช่ สี😆☘️🍁🎋 อาการเหลือง...