บิ๊ก ทองภูมิ

‘‘บิ๊ก ทองภูมิ’’ จับมือ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก บุกเบิกพลังงานสีเขียว ในประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า 60,000 ไร่

บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดย คุณทองภูมิ สิริพิพัฒน์ เดินหน้าประกาศร่วมทุนกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกและทีมนักวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย ภายใต้โครงการที่เรียกว่า “SD Tree for Net Zero” โดยการดำเนินงานจะเริ่มในเดือนกันยายน 2565 และจะเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีที่ดินเป็นของตนเองกว่า 60,000 ไร่...