บริการสุขภาพ

กู๊ด ด็อกเตอร์ ร่วมมือพันธมิตร ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการสุขภาพทางไกลในประเทศไทย

กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี ผู้นำในเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตของบริการสุขภาพทางไกลในประเทศไทย • ในปีที่ผ่านมา บริษัท กู๊ด ด๊อกเตอร์ เทคโนโลยี่ (GDT) ได้เริ่มดำเนินการให้บริการในประเทศไทยโดยการฝึกฝนทีมแพทย์ให้พวกเขาสามารถให้คำปรึกษาการแพทย์ทางไกลที่มีคุณภาพและให้บริการผู้ป่วยได้อย่างดี• GDT ได้เข้าร่วมโครงการการดูแลผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน (HI) กับทางสำนักงานประกันสุขภาพ (NHSO)...