นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ปฐมนิเทศ ป.โท นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาคพิเศษ รุ่น 13 (CAI 13 ภาคพิเศษ)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาคพิเศษ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ คุณปาริฉัตร แสงแก้ว PR Social Media Communication and Development Manager บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด...

“แซม Mango Zero” บรรยายพิเศษ นิสิตปริญาโท นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.เกษตร

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระตุ้นนิสิต ผลิตคอนเท้นท์ ออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ เชิญ "แซม Mango Zero" บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "How to be a Content Creator in 2023"...