นาฏราช

“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” คว้า14รางวัล “นาฏราช ครั้งที่13” สมาพันธ์สมาคมฯ ให้เกียรติมอบถ้วย แสดงความยินดี!!

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  สำหรับงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผลงานด้านวิทยุและโทรทัศน์  โดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ซึ่งในปีนี้“งานนาฏราช ครั้งที่ 13” ได้จัดงานในรูปแบบออนไลน์  ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : หน้าจอ  และได้ประกาศรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในครั้งนี้กลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  ได้กวาดรางวัลมาทั้งสิ้น...

ผลรางวัล “นาฏราช ครั้งที่13”

“นาฏราช ครั้งที่ 13” งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผลงานด้านวิทยุและโทรทัศน์  ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของคนไทย  โดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   เพื่อคัดเลือกผลงานทั้งด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่โดดเด่น  โดยการโหวตของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ และ โทรทัศน์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ  มอบให้คนในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิง  โดยทางบริษัท  PwC ประเทศไทย จะเป็นผู้เปิดบัตรลงคะแนนรอบตัดสินเพื่อสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด  และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  จึงได้จัดงานในรูปแบบออนไลน์  ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook “หน้าจอ”  ซึ่งได้ประกาศรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการประกาศรางวัลทั้งสิ้น 36 รางวัล  เป็นรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ และ โทรทัศน์  2 รางวัล   รางวัลผลงานด้านวิทยุ 5 รางวัล ...