ทีเส็บ

“ทีเส็บ” ยกระดับบุคลากรภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

“ทีเส็บ” ยกระดับบุคลากรภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ และทักษะวิธีการต่าง ๆ  ด้านการบริหารสถานที่การจัดงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566  “ทีเส็บ” โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ จัดกิจกรรมอบรม Venue Management Course ครั้งที่ 4...