ทิศอสูร

“ซินแสกลอรี่” เผย “ทิศอสูร” และ “ทิศมงคล” ปี 2565

ซินแสกลอรี่ เผย ทิศอสูรและทิศมงคล ปี 2565 ผ่าน เพจ ซินแสกลอรี่ ดังนี้ "ทิศอสูรเป็นทิศต้องห้ามประจำปีที่มีบทบาทรุนแรงมากที่สุด” "ทิศเหนือ" ปี2565 เป็นทิศอสูร หรือ ทิศแตกประจำปี ทิศนี้จะส่งผล ให้เกิด อุบัติเหตุ เจ็บป่วย เสียทรัพย์...