ดีป้า

“กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า”  เดินเครื่อง 8  โครงการสำคัญ

เร่งขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด 17 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร - กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า แถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” ที่จะดำเนินการผ่านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.2 แสนล้านบาท ขณะที่ประชาชนไทยจะมีส่วนร่วมกับทุกโครงการ และได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลมากกว่า 6.2 ล้านราย พร้อมประกาศฉายภาพความสำเร็จในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY” ปลายปี 2566 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญของ ดีป้า ที่จะดำเนินการภายใต้แนวคิด “DIGITALINFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ นายเนวินธุ์ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อนำไปสู่การเป็น ‘พลเมืองดิจิทัล’ อีกทั้งสามารถต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการยกระดับ/ปรับทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลสัญชาติไทย ลดการพึ่งพาบุคลากรต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นของคนไทย ผลักดันกิจกรรมคลื่นลูกใหม่อย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เกม และอีสปอร์ต พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย...

“ดีป้า” สานต่อความสำเร็จโครงการ The Smart City Ambassadors เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2

เร่งปั้น 150 คนรุ่นใหม่สู่ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ 24 สิงหาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมสานต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ เพิ่ม 150 คนใน 150 พื้นที่...

ดีป้า ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลแก่ 10 ทีมสุดท้ายในกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon

11 เมษายน 2565, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า พร้อมพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประกาศรายชื่อและมอบรางวัลแก่ 10 สุดยอดทีมผู้เข้าแข่งขันจากกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ที่มาร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลักของประเทศ ภายหลังขับเคี่ยวกันมายาวนานถึง 168...

ดีป้า จับมือพันธมิตร ประกาศความสำเร็จโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

ร่วมผลักดันบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ระดับสากล 11 มีนาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ  การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จโครงการ depa Game Accelerator Program Batch...

ดีป้า ประกาศความสำเร็จกับสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ในกิจกรรม Demo Day

ดีป้า ประกาศความสำเร็จกับสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 17 ธันวาคม 2564, กรุงเทพมหานคร - ดีป้า ประกาศความสำเร็จพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพในกิจกรรม...