1. Home
 2. ดาวศุกร์

Tag: ดาวศุกร์

  “นักดาราศาสตร์” ค้นพบหลักฐานที่อาจจะบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบน “ดาวศุกร์”

  “นักดาราศาสตร์” ค้นพบหลักฐานที่อาจจะบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบน “ดาวศุกร์”

  เรียกได้ว่าเป็นที่ตื่นเต้นของคนที่สนใจทางด้านดาราศาสตร์ กับการค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์และล่าสุดเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “14 กันยายน 2563 ทีมนักดาราศาสตร์นำโดย Jane Greaves จาก Cardiff University สหราชอาณาจักรเผยถึงการค้นพบโมเลกุลของฟอสฟีน ซึ่งอาจจะบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy” #ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่แฝดกับโลก เนื่องจากมีทั้งขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด แม้ว่าดาวศุกร์จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าโลกเพียง 30% แต่สภาวะเรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับทำให้ดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่น และเก็บกักความร้อนไว้มหาศาลจนมีสภาวะอุณหภูมิพื้นผิวร้อนพอที่จะหลอมตะกั่วได้ นอกจากนี้ในชั้นบรรยากาศยังเต็มไปด้วยแก๊สของกรดกำมะถัน แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ครั้งหนึ่งดาวศุกร์อาจเคยมีมหาสมุทรและมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากกว่านี้[3] – ก่อนที่แก๊สเรือนกระจกจะทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับและกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนมากที่สุดในทุกวันนี้แต่หากเราพิจารณาบนชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไป เราจะพบว่าที่ความสูงราว 50 กม. เหนือพื้นผิวดาวศุกร์นั้นกลับมีสภาพอากาศที่อ่อนโยน…

  Read More
  Loading...