ดร.ก้องหล้า

“ดร.ก้องหล้า” จาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” สำเร็จการอบรม หลักสูตร สวปอ.มส.SML

ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ จาก ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ขึ้นรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรผู้บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และแถลงผลงานวิชาการกลุ่ม...