ณัฐพงษ์ รอบคอบ

RootRare เปิดพันธมิตรทางธุรกิจต่อยอดวงการบันเทิงพร้อมลุยเสนอ NFT ระบบโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล

นาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ Community Influencer RootRare เปิดเผยว่า RootRare เป็นมากกว่าแค่ตลาดงานศิลปะดิจิทัลแต่ยังเป็นสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนโลกส่งผ่านโลกเสมือนหรือ Metaverse โดยยุค Web 3.0 จะมีบทบาทในการส่งผ่านยุคของโลกใบนี้และประเทศไทยควรช่วงชิงโอกาสตรงนี้ก่อนจะสายเกินไป โดยเปิดเผยว่ากำลังมีโครงการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะผ่านระบบ NFT เพื่อลดต้นทุนและทำให้งานราชการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตรวจสอบได้ ลดอาชญากรรม เช่น...