จุ๊ นาขวัญ

เคท กรภัทร์ – ลูกแก้ว ญาดา – จุ๊ นาขวัญ คอนเฟิร์ม APEX คว้านวัตกรรม ช่วยปรับพฤติกรรมการกิน

เคท กรภัทร์ - ลูกแก้ว ญาดา และ จุ๊ นาขวัญ คนดัง คอนเฟิร์ม APEX Medical Center คว้านวัตกรรม Allurion Gastric Balloon แห่งแรกในไทย ผู้ช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีแบบฉบับยั่งยืน APEX...