งานแสดงสินค้าเด็ก

เริ่มแล้ว “Kind + Jugend ASEAN 2023” งานแสดงสินค้าเด็กแห่งภูมิภาค

เริ่มแล้ว “Kind + Jugend ASEAN 2023” งานแสดงสินค้าเด็กแห่งภูมิภาค ยกระดับอุตสาหกรรมแม่และเด็ก เติบโตมูลค่า 1.68 ล้านล้านบาท เริ่มแล้ว Kind + Jugend ASEAN 2023 (คิน-อัน-ยู-เก้น-อา-เซียน) งานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับเด็กในภูมิภาคอาเซียน พร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชน...