คุณครู

จะเกิดอะไรขึ้น?! เมื่อครูประจำชั้น ที่นักเรียนคิดว่าอ่อนแอ จับนักเรียนห้องตัวเองเป็นตัวประกัน

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อครูประจำชั้น ที่นักเรียนคิดว่าอ่อนแอ จับนักเรียนห้องตัวเองเป็นตัวประกัน เพื่อสืบหาสาเหตุของนักเรียนที่ตายไป หากไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้ ถึง 2 ทุ่ม นักเรียนในห้องจะต้องตาย  นี่คือเรื่องราวของซีรีย์ “Mr. Hiiragi's Homeroom ห้องครูฮิอิรากิ” เรื่องราวของนักเรียนปี 3 ห้อง A ที่มีครูประจำชั้นอย่างครู...

16 มกราคม “วันครูแห่งชาติ”

ประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติ          วันครูได้จัดให้มีขึ้น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นในเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวสัดิการให้แก่ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร...