1. Home
 2. คัมภีรญาณนนท์

Tag: คัมภีรญาณนนท์

  ครอบครัวคัมภีรญาณนนท์ ได้รับการยกย่องคนดีศรีสยาม บุคคลแห่งชาติ และบุคคลต้นแบบแห่งชาติ

  ครอบครัวคัมภีรญาณนนท์ ได้รับการยกย่องคนดีศรีสยาม บุคคลแห่งชาติ และบุคคลต้นแบบแห่งชาติ

  วันที่ 26 กันยายน 2563 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีใน ร.9 ได้เป็นประธานมอบรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จัดโดยโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประ เทศไทย โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในพิธีมอบรางวัลสำคัญครั้งนี้ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้กวาดรางวัลไปถึง 16 รางวัล ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การมอบรางวัลสดุดียกย่องบุคคลในประเทศไทย…

  Read More
  Loading...