1. Home
  2. ข้าวไทย

Tag: ข้าวไทย

“มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” เฉลิมฉลองเทศกาลข้าวใหม่ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

“มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” เฉลิมฉลองเทศกาลข้าวใหม่ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

นางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทย “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” ในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดงานในช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่กำลังออกสู่ตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลข้าวใหม่ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ด้วยการบริโภคและทำบุญด้วยข้าวใหม่ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันคนไทยบริโภคข้าวลดลง โดยเฉพาะกลุ่มคนเมือง และกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเปลี่ยนพฤติกรรมหันไปบริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลุ่มคนทำงานกับปัญหาความเร่งรีบในชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริโภคข้าว “ว่ากินข้าวแล้ว         ทำให้อ้วน” ส่งผลให้ทุกวันนี้คนไทยบริโภคข้าวลดลงเฉลี่ยเหลือเพียงคนละประมาณ 83 กิโลกรัมต่อปี จาก 90 – 100 กิโลกรัมต่อปี…

Read More
Loading...