ข้าวถุง

บิ๊กซี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ และ 20 แบรนด์ข้าวถุง ร่วมลดค่าครองชีพ ส่งมอบข้าวไทยพันธุ์ดีเพื่อคนไทย

บิ๊กซี สานต่อกิจกรรม “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี ครั้งที่ 15” จับมือ กระทรวงพาณิชย์ และ 20 แบรนด์ข้าวถุง ร่วมลดค่าครองชีพต่อเนื่อง บิ๊กซี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ และ 20 แบรนด์ข้าวถุง สานต่อโครงการ...