ขอโชค

มาใหม่! องค์เทพ 4 หู 5 ตา  สายมูสักการะขอพรไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน

 เทพสี่หูห้าตา หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า พระอินทร์แปลง มีขนาดความสูง 24 เมตร สูงเด่นเป็นสง่าบนพื้นที่กว่า 6 ไร่ โดย อาจารย์สุบิน นะหน้าทอง เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้ เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้บวชเป็นพระมานานหลายปี ได้มีโอกาสศึกษาอาคมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในช่วงที่บวชเป็นพระนั้นก็ได้ใช้วิชาอาคมช่วยเหลือสงเคราะห์ลูกศิษย์ไปเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากในบางครั้งการทำพิธีสงเคราะห์ช่วยเหลือกับการดำรงค์อยู่ในเพศบรรชิตนั้น อาจจะดูไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ตนจึงตัดสินใจลาสิกขาออกมา...