ขยะพลาสติก

ร่วมเดินหน้าสู่อนาคตไร้ขยะพลาสติก

เอเชียและยุโรปรวบรวมและแบ่งปันการเรียนรู้ 3 ปีครึ่ง ของการดำเนินงานโครงการ กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2565 - เป็นระยะเวลา 3 ปีครึ่งของการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเล โดยมีผู้แทนจาก 7 ประเทศภาคีในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมพิธีปิด“โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล” เพื่อรับฟังการสรุปผลและการถอดบทเรียน ทั้งนี้โครงการฯ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ....