ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

Inter Express ต่อยอดตลาดขนส่งควบคุมอุณหภูมิ รุดทำ Video Series

ปลุกตัวตน จากขนส่งควบคุมอุณหภูมินอกกระแส มุ่งสู่ตัวกลางเชื่อมต่อทุกความสัมพันธ์ ปัจจุบันธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยกำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยทางตรงอย่างการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือปัจจัยทางอ้อมอย่างเช่น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นั่นทำให้ผู้คนหันมาสนใจบริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และแน่นอน INTER EXPRESS LOGISTICS ก็เป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งสินค้าที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ...