กิจกรรมเดินวิ่ง

PATA จับมือเครือข่ายท่องเที่ยวกัมพูชา จัดกิจกรรม Temple Walk เดิน-วิ่ง เขาพระวิหาร

ดร. Thourn Sinan ประธานสมาคม Pacific Asia Travel Association (PATA) ร่วมกับ ฯพณฯ Kong Puthika อธิบดีเจ้ากรมอุทยานพระวิเฮียร, ฯพณฯ Hem Sinath รองอธิบดีเจ้ากรมอุทยานพระวิเฮียร, นาย Heng...