กองทุนหมู่บ้าน

‘‘รมต.อนุชา’’ ลงพื้นที่ภาคอีสาน ชงกองทุนหมู่บ้านตัวอย่าง ตัวช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

ย้ำความสำเร็จการจัดการทางการเงินระดับวิสาหกิจชุมชน “รมต.อนุชา” ลงพื้นที่ พบปะวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านฯ กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน เปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน พร้อมมอบ 30 รางวัลความสำเร็จชุมชนตัวอย่าง สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมถ่ายทอดสร้างเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านฯ สู่การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้มั่นคง สอดรับการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 6...

“อนุชา” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ย้ำสมาชิกฯ ตระหนักถึง Green Economy

สอดคล้องนโยบาย BCG เทรนด์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ดันสร้างความเข้มแข็ง "เงินบาทแรกของแผ่นดิน" ขยายกำลังซื้อหลักของประเทศให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมี นายไกรศร...

รมต.อนุชา เชื่อมั่นกองทุนหมู่บ้านช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

แนะสมาชิกกองทุนปรับตัว ดันการค้าออนไลน์หนทางสร้างรายได้ยุคดิจิทัล วันนี้ (12 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจัดโดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ...