กองทัพไทย

‘เอส แอนด์ พี’ ผนึกกำลัง ‘กองบัญชาการกองทัพไทย’ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร มอบผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี มูลค่ารวม 1,000,309 บาท แด่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค...