กสทช.

กตป.,กสทช.และ มรภ.สวนสุนันทา จัดเสวนาวิชาการ “มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับขของ กสทช.”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมเสวนาวิชาการ (Seminar Forum) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผลการเตรียมการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K...

กตป.ผนึก “กสทช.-ธรรมศาสตร์” เปิดเวทีรับฟังความเห็นคนกรุงฯ เตรียมยื่นข้อสรุปต่อรัฐสภา

เร่งพัฒนา กสทช. เพื่อประโยชน์ประชาชน กรุงเทพฯ 19 ธันวาคม 2565 - ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า วันนี้ (19 ธ.ค. 65) กตป....