กสทช.

กสทช.- กตป. ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

กสทช.- กตป.ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2566 19 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2567 - พลเรือเอก...

“กตป.- กสทช.” ร่วมมือกับ “มศว.” จัดประชุมตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566

กตป. กสทช. ผนึกความร่วมมือกับ มศว จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)...

กตป. – กสทช. – มรภ.สวนสุนันทา เปิดนิทรรศการผลการศึกษาฯ หัวข้อ “ มองอนาคตต่อทิศทางกิจการโทรทัศน์ไทย ”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ปรึกษาโครงการการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญ ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 เปิดนิทรรศการ (Open House) พร้อมนำเสนอผล การติดตามและประเมินผลการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี...

กตป.,กสทช.และ มรภ.สวนสุนันทา จัดเสวนาวิชาการ “มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับขของ กสทช.”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมเสวนาวิชาการ (Seminar Forum) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผลการเตรียมการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K...

กตป.ผนึก “กสทช.-ธรรมศาสตร์” เปิดเวทีรับฟังความเห็นคนกรุงฯ เตรียมยื่นข้อสรุปต่อรัฐสภา

เร่งพัฒนา กสทช. เพื่อประโยชน์ประชาชน กรุงเทพฯ 19 ธันวาคม 2565 - ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า วันนี้ (19 ธ.ค. 65) กตป....